Liiska hubinta qoyska

 • Liiska hubinta qoyska- Dugsiga xannaanada iyo barbaarinta

  U diyaargaro Barashada Fogaanta adoo dejinaya xisaabtaada Seesaw waalidkaaga adoo adeegsanaya macluumaadka aad ka heshay macalinkaaga fasalka. La xiriir macallinka cunuggaaga haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid sida loo isticmaalo Seesaw. Hubso inaad dhammaystirto nashaadaadaha ilmahaaga maalin kasta iyo mar labaad, la xiriir macallinka cunuggaaga caawimaad haddii loo baahdo.

  Liiska hubinta ardayga iyo qoyska ( Ardayga hoose)

  Liistada hubinta ee ardayga

  U Diyaargarow Barashada Fogaanta

  • Ku celceliya isticmaalka koontadaada Seesaw. Isku day inaad gasho oo u dirto farriin tababbarka macallinkaaga

  Muddada Barashada Fogaanta

  • Waxaan ku dadaalayaa sidii aan ku dhammaystiri lahaa dhammaan howlaha uu qoro macallinkayga maalin kasta
  • Waxaan ka codsan doonaa qoyskeyga inay iga caawiyaan nashaadaadka haddii aan u baahdo caawimaad
  • Waxaan ku xiriirin doonaa macalinkayga xagga Seesaw si aan u helo caawimaad markii loo baahdo

  Liiska Hubinta Qoyska

  U Diyaargarow Barashada Fogaanta

  • Samayso akoontka Seesaw ee cunuggaaga iyo akountka Seesaw ee waalidka adoo adeegsanaya macluumaadka macalinka fasalkaaga
  • La xiriir macallinka cunuggaaga haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid sida loo isticmaalo Seesaw

  Muddada Barashada Fogaanta

  • Waxaan hubin doonaa in cunuggaygu dhammaystiro howlaha maalin kasta
  • Waxaan ku caawin doonaa cunugeyga howlaha, markii ay suurta gal tahay
  • Waxaan la xiriiri doonaa cunugeyga macalinkiisa wixii caawimaad ah haddii aanan hubin sida aan ubadkeyga ku caawiyo

  Liiska Ardeyda Dugsiga Sare iyo Qoyska

  Liiska Hubinta Ardayga

  U Diyaargarow Barashada Fogaanta

  • Waxaan fahansanahay sida loo galo meelaynta fasalka ee Schoology
  • Waan ogahay sida (Email) loo diro macallinkayga haddii aan su'aalo qabo.
  • Waxaan fahamsanahay inay si gaar ah muhiim u tahay in loo diyaar garoobo in si madaxbanaan loogu shaqeeyo Maalmaha Barashada Fog.

  Muddada Barashada Fogaanta

  • Waxaan eegi doonaa mid kasta oo ka mid ah koorsooyinkayga maalinlaha ah ee Schoology si aan u arko waxaan u baahan ahay inaan sameeyo
  • Waxaan raaci doonaa tilmaamaha ay macallimiintaydu igu siiyaan Schoology
  • Waan dhameystiri doonaa oo waan soo gudbin doonaa shaqooyinkeyga.
  • Waxaan ka codsan doonaa qoyskeyga inay iga caawiyaan shaqooyinka loo diro, haddii loo baahdo
  • Haddii aan su'aalo qabo waxaan la xiriiri doonaa macallinkayga

  Liiska Hubinta Qoyska

  U Diyaargarow Barashada Fogaanta

  • Waxaan diyaar u ahay inaan ka caawiyo cunugeyga macallimiinta emaylka wixii su'aalo ah ee ku saabsan meelaynta.
  • Waxaa la igu qoray account waalid oo ku taal Schoology si aan u helo koorsooyinka ilmahayga.

  Muddada Barashada Fogaanta

  • Waxaan caruurtayda ku caawin doonaa shaqadooda, haddii ay caawimaad u baahan yihiin.